Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΕΒ
(Απολογιστική-Καταστατική)

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Β. καλεί όλα τα μέλη της Π.Ε.Β. το Σάββατο 23/11/2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΠΕΒ για την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία είναι και Καταστατική.

Σε περίπτωση μη-απαρτίας κατά την 1η πρόσκληση (για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), η Γ.Σ. θα επαναληφθεί, κατά την διάρκεια του

5ου Συνεδρίου  «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» της ΠΕΒ,

το Σάββατο 30/11/2019 και ώρα 1:00-14:00 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο

με όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι παρόντα αρκεί να είναι άνω των 20.
Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από το Δ.Σ.

Please follow and like us: