Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω έκτακτων τεχνικών προβλημάτων που
ανέκυψαν πρόσφατα και οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, είμαστε
αναγκασμένοι να αλλάξουμε τον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Ανακοινώνουμε ότι το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Η Βιολογία
στην Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί τελικά στο

Μαράσλειο Διδασκαλείο

(Μαρασλή 4, Αθήνα 106 76, http://marasleio.uoa.gr)

αντί στο Γρυπάρειο Μέγαρο που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Εντός των
ημερών θα ανακοινωθεί και το συνοπτικό πρόγραμμα.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Please follow and like us: