Κόστος Εγγραφής

Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (ερευνητική, διδακτική πρακτική, εργαστηριακή, πόστερ, καθηγητές με μαθητές). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την Π.Ε.Β. αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2019 ή κανονική εγγραφή μετά τις 10 Νοεμβρίου αλλά και κατά την έναρξη/διάρκεια του συνεδρίου). Επομένως το κόστος εγγραφής ανάλογα με το χρόνο και την ιδιότητα του/της ενδιαφερόμενου/νης, καθορίζεται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προεγγραφή
(Πριν τις 10-11-2019)
Κανονική εγγραφή
(Μετά τις 10-11-2019)
Μέλη ΠΕΒ
(οικονομικά τακτοποιημένα, τακτικά και δόκιμα)
35 €
45 €
Μη-μέλη ΠΕΒ
(και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ΠΕΒ)
50 €
60 €
ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προεγγραφή
(Πριν τις 10-11-2019)
Κανονική εγγραφή
(Μετά τις 10-11-2019)
Μέλη ΠΕΒ
(τακτικά & οικονομικά τακτοποιημένα)
25 €
35 €
Μη-μέλη ΠΕΒ
(και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ΠΕΒ)
40 €
50 €
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Προπτυχιακοί Φοιτητές - Δόκιμα Μέλη ΠΕΒ
10 €
10 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές - Μη-μέλη ΠΕΒ
20 €
20 €
Μαθητές
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
Οι εισηγητές παρακαλούνται να προχωρήσουν στην κατάθεση της προεγγραφής μετά την αποδοχή της εργασίας τους.
Για την εγγραφή με τη φοιτητική ιδιότητα είναι απαραίτητη η παρουσίαση της φοιτητικής ταυτότητας στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Η κατάθεση των χρημάτων κατά τη διαδικασία της προεγγραφής γίνεται μέσω τραπέζης στον παρακάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογ. : 6749 -113614- 229

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Η πληρωμή της συμμετοχής μπορεί να γίνει και τις ημέρες του Συνεδρίου στη γραμματεία μόνο με μετρητά, χωρίς το όφελος της προεγγραφής,

Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του.
 • Συνεδριακό Υλικό (φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, έντυπο υλικό)
 • Συμμετοχή  σε  όλα  τα  διαλείμματα  καφέ  και  γεύματα  βάσει προγράμματος
 • Δημοσίευση της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου
 • Βεβαίωση συμμετοχής, όπου στην οποία θα φαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, αν η συμμετοχή του συνέδρου περιλάμβανε εισήγηση ή όχι.

 

 

Please follow and like us:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
 • Έβρου 94-96
  Αμπελόκηποι 11527
 • bioeduconf@gmail.com
 • +302105224632
 • +302105224632
 • Facebook