Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΕΒ (Απολογιστική-Καταστατική) Το Δ.Σ. της Π.Ε.Β. καλεί όλα τα μέλη της Π.Ε.Β. το Σάββατο 23/11/2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΠΕΒ για την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία είναι και Καταστατική. Σε περίπτωση μη-απαρτίας κατά την 1η πρόσκληση (για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), η Γ.Σ. θα επαναληφθεί, κατά την διάρκεια του 5ου Συνεδρίου  «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» της ΠΕΒ, το Σάββατο 30/11/2019 και ώρα 1:00-14:00 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο με όσα οικονομικά τακτοποιημένα…